Επίσκεψη


 

Ωράριο Λειτουργίας : 8:30 έως 16:00 ,  Τρίτη κλειστά
 Γενική είσοδος:  4 Ευρώ 
Μειωμένη είσοδος:  2 Ευρώ
Ελεύθερη είσοδο δικαιούνται: 

   -  Όλοι οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
       με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

    -  Oι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
       Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή
       ισότιμων  Σχολών των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
       και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της
       φοιτητικής−σπουδαστικής τους ταυτότητας.

   -  Οι γονείς πολύτεκνων  και τρίτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους  έως 23 ετών ή
      25 ετών εάν σπουδάζουν ή  εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  και
      ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία.

   -  Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , του Ταμείου
      Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων .

   -  Τα μέλη του ICOM και του ICOMOS.

   -  Οι ξεναγοί με την επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας.

   -  Οι δημοσιογράφοι με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας.

   -  Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α’, Β” και Γ”
       βάθμιας εκπαίδευσης , των Στρατιωτικών Σχολών.

   -  Τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
       με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους.

   -  Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του
       Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

   -  Τα άτομα με αναπηρία (με ποσοστό 67% και άνω)  και ένας συνοδός αυτών.

   -  Οι κάτοχοι δελτίου ελεύθερης εισόδου οι κάτοχοι της Κάρτας Πολιτισμού.

    -  Οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας της ημεδαπής με την επίδειξη της ταυτότητας
       και του δελτίου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

   -  Οι συμμετέχοντες  στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) 

   -  Οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την επίδειξη
       πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

 

Είσοδος ελεύθερη  για όλους τους επισκέπτες τις εξής ημέρες : 

     6  Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη )
     18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων )
     18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων) 
 
     Το τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους (Διήμερο Ευρωπαϊκών
     Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς) . 

     28 Οκτωβρίου 
     Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου

 

 

Ημέρες αργίας :

      1 Ιανουαρίου
      25 Μαρτίου
      Μ.Παρασκευή 12:00μ.μ. - 8μ.μ.
      Μ.Σάββατο  8:00π.μ. - 5μ.μ
      1 Μαϊου
      Κυριακή του Πάσχα
      Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου
      26 Δεκεμβρίου

 Μειωμένη είσοδο   
δικαιούνται : 

     -   Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
άνω των 65 ετών , με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή  του διαβατηρίου.

     -   Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α' Εκπαίδευσης
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης.

     -   Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκ παιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Σχολών των
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας