Πληροφορίες για τον πολίτη


Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τον πολίτη για τις συναλλαγές του με την Εφορεία μας

1.  Ο οποίος   μπορεί να βρει να τυπώσει ή να συμπληρώσει
τα απαραίτητα     Έντυπα Αιτήσεων

2. Επίσης μέσω των συνδέσμων μπορεί να ενημερωθεί για την
Αρχαιολογική Νομοθεσία ή άλλα θέματα που τον αφορούν σε
σχέση με τις Αρχαιότητες, τους Συλλόγους, τα ηλεκτρονικά
αρχαιολογικά  περιοδικά.