Πληροφορίες για τον πολίτη


     Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τον πολίτη στις συναλλαγές του με την Εφορεία μας ,ο οποίος :

1.  μπορεί να βρει να τυπώσει ή να συμπληρώσει
τα απαραίτητα     Έντυπα Αιτήσεων .

2.  Επίσης , μέσω των συνδέσμων μπορεί να ενημερωθεί για την
Αρχαιολογική Νομοθεσία ή άλλα θέματα που τον αφορούν σε
σχέση με τις Αρχαιότητες, τους Συλλόγους  και  τα ηλεκτρονικά
αρχαιολογικά  περιοδικά.