Έντυπα Αιτήσεων


-Υπεύθυνη Δήλωση

-Αίτηση χορήγησης άδειας εκσκαφής  οικοπέδου :      Αίτηση σε μορφή word    logo word     Αίτηση σε μορφή pdf   pdf2

-Αίτηση χορήγησης άδειας διερευνητικών τομών :      Αίτηση σε μορφή word    logo word     Αίτηση σε μορφή pdf   pdf2   

-Αίτηση χορήγησης άδειας διαμόρφωσης χώρων :       Αίτηση σε μορφή word    logo word     Αίτηση σε μορφή pdf    pdf2

-Βεβαίωση ύπαρξης ή μη ύπαρξης αρχαιοτήτων :        Αίτηση σε μορφή word     logo word    Αίτηση σε μορφή pdf    pdf2