Έντυπα Αιτήσεων


Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση χορήγησης άδειας εκσκαφής  οικοπέδου : Αίτηση σε μορφή word   logo word  Αίτηση σε μορφή pdf  pdf2

Αίτηση χορήγησης άδειας διερευνητικών τομών :Αίτηση σε μορφή word    logo wordΑίτηση σε μορφή pdf   pdf2   

Αίτηση χορήγησης άδειας διαμόρφωσης χώρων :  Αίτηση σε μορφή word    logo word   Αίτηση σε μορφή pdf  pdf2

Βεβαίωση ύπαρξης ή μη ύπαρξης αρχαιοτήτων :   Αίτηση σε μορφή word   logo word  Αίτηση σε μορφή pdf   pdf2