Ξεναγήσεις


Ο επισκέπτης μπορεί να ξεναγηθεί είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες, κατά προτίμηση, των 20-25 ατόμων.

Δικαίωμα ξενάγησης επ' αμοιβή στο Μουσείο έχουν μόνο όσοι διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Ν. 710/1977)Χωρίς αμοιβή μπορούν να ξεναγήσουν οι μόνιμοι αρχαιολόγοι του ΥΠ.ΠΟ.Α. και οι εκπαιδευτικοί, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α (N. 3498/2006/28). Την άδεια οφείλουν να φέρουν κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και να επιδείξουν στο φυλακτικό προσωπικό, όταν τους ζητηθεί.

Για τη διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήστε, για να προγραμματίσετε την ξενάγησή σας στα τηλέφωνα:24410 25219/61564