Ξεναγήσεις


Ο επισκέπτης μπορεί να ξεναγηθεί στο Μουσείο είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες  των 20-25 ατόμων κατά προτίμηση.

 

Δικαίωμα ξενάγησης επ' αμοιβή στο Μουσείο έχουν μόνο όσοι διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Ν.710/1977). 

Χωρίς αμοιβή μπορούν να ξεναγήσουν οι μόνιμοι αρχαιολόγοι του ΥΠ.ΠΟ.Α.  και οι εκπαιδευτικοί, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α (N.3498/2006/28). Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν την άδεια μαζί τους κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και να την  επιδείξουν όταν τους ζητηθεί από το φυλακτικό προσωπικό.

 

Για τη διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήστε, για να προγραμματίσετε τη ξενάγησή σας στα τηλέφωνα : 24410-25219 και 24410-61564