Βιβλίο Επισκεπτών


 Οι παρατηρήσεις σας είναι σημαντικές και τις λαμβάνουμε υπόψη μας.  Όποια και αν είναι η γνώμη σας, θετική ή αρνητική μην διστάζετε να την εκφράσετε. 
Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά σας

Στοιχεία:
Σχολείο
E-mail:
Επιλέξτε εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Η Γνώμη σας
Ημερομηνία
 /  /