Ενότητα 1 : Ο Χρόνος


 Μέρος Α’ : Ο Άνθρωπος στο Χώρο και τον Χρόνο

Στην εισαγωγή της έκθεσης εξετάζεται η επίδραση του χρόνου στο χώρο και στον άνθρωπο, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις που συντελούνται ανάμεσα στον άνθρωπο και στο χώρο. Επιπλέον τονίζεται η συνέχεια χρήσης του χώρου σε συνδυασμό με την πολιτισμική εξέλιξη των κοινωνιών μέχρι σήμερα. Στην Ενότητα αυτή εκτίθενται ευρήματα από το οροπέδιο της Νεβρόπολης – νυν τεχνητή  Λίμνη Πλαστήρα.

Μέρος Β΄ : Οι Προϊστορικές κοινωνίες στην περιφέρεια της Καρδίτσας

Ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών εκφάνσεων των κοινωνιών της Νεολιθικής περιόδου και της εποχής του Χαλκού.

Νεολιθική Εποχή : Δίνεται έμφαση στη σημασία της Θεσσαλίας και δη της δυτικής θεσσαλικής πεδιάδας, ως μίας από τους αρχικούς πυρήνες της εξέλιξης του νεολιθικού πολιτισμού για τον ελλαδικό χώρο. Αυτό παρουσιάζεται με εποπτικό υλικό και αναπαράσταση μιας «Μαγούλα» το οποίο την ορίζει  ως το κυριότερο αναγνωρίσιμο στοιχείο της νεολιθικής εποχής στην πεδιάδα. Ο επισκέπτης καταλήγει μπροστά στην αναπαράσταση ενός νεολιθικού σπιτιού η οποία του δίνει την δυνατότητα να γνωρίσει την αρχιτεκτονική του και τον οικιακό του εξοπλισμό.

Εποχή Χαλκού :  Σ’ αυτή τη θεματική ενότητα παρουσιάζονται οι αλλαγές που συντελούνται στον Ελλαδικό χώρο. Η Εποχή του Χαλκού χαρακτηρίζεται από τη γενίκευση της χρήσης των μετάλλων η οποία επιφέρει σταδιακά κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες γίνονται εμφανείς  κατά την  Ύστερη Εποχή Χαλκού όπου η σύνθετη κοινωνική οργάνωση είναι πλέον εμφανής.  Η θεματική ενότητα κλείνει με τον Θολωτό Τάφο του Γεωργικού ένα από τα σημαντικότερα μνημεία ο οποίος έχει διασωθεί σχεδόν ακέραιος.

Η Εποχή Σιδήρου εκπροσωπείται στην έκθεση του ΑΜΚ από τον Πρωτογεωμετρικό-Γεωμετρικό Τάφο των Αγίων Θεοδώρων.

Η Ενότητα αυτή τελειώνει με το Ιερό του Αιάτου (ιερό προγόνων).

Το ιερό αποκαλύφθηκε έξω από το μυκηναϊκό θολωτό τάφο του Γεωργικού. Η ανεύρεση ανάμεσα στα άλλα αναθήματα και ενός εγχάρακτου ενεπίγραφου κεραμιδιού του 6ου αι. π.Χ. με το όνομα του Αιάτου, αποτελεί μια από τις σπάνιες περιπτώσεις  όπου εντοπίζεται το σημείο επαφής ενός οικιστικού μύθου με την πραγματικότητα. Η δημιουργία του Ιερού σχετίζεται με έναν  οικιστικό μύθο της περιοχής της Μητρόπολης και κατά συνέπεια με την ίδρυση και δημιουργία των πρώτων πόλεων - κρατών. Πρωταγωνιστές  του μύθου που διέσωσε ο Πολύαινος, είναι ο Ηρακλείδης Αίατος, πατέρας του Θεσσαλού, μαζί με την αδελφή του Πολύκλεια. Ο μύθος αναφέρεται στην έλευση των τελευταίων προθεσσαλικών φύλων από την Ήπειρο στη Θεσσαλία.