Ενότητα 2: Εμπόριο


Ενότητα 2 : Εμπόριο

Στην Ενότητα αυτή γίνεται σύντομη αναφορά στη διοικητική διαίρεση της Θεσσαλίας σε τετράδες, στο ρόλο των δύο κοινών των Θεσσαλών. Η Π.Ε. Καρδίτσας περιλαμβάνει την Θεσσαλιώτιδα και το νότιο τμήμα της Εστιαιώτιδας ενώ στις ορεινές εκτάσεις της κατοικούσαν οι περίοικοι λαοί των Αθαμάνων δυτικά και των Δολόπων νοτιοδυτικά.  Στις βεβαιωμένες ταυτίσεις των πόλεων με συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους και στο τοπικό μηνολόγιο. Επίσης περιλαμβάνονται κάποια στοιχεία σχετικά με το  εμπόριο, όπως σφραγίσματα πάνω σε  πήλινα λακωνικού τύπου κεραμίδια και αγνύθες διαφορετικών πόλεων της περιοχής καθώς και σειρά σφραγισμάτων κεραμίδων που αναγράφουν τα ονόματα των κατασκευαστών τους. Τέλος η θεματική ενότητα  που σχετίζεται με την κυκλοφορία των νομισμάτων χωρίζεται σε τρεις υποενότητες : α) νομισματικές εκδόσεις των πόλεων που περιλαμβάνονται στα όρια της Π.Ε. Καρδίτσας. β) νομισματικές εκδόσεις των άλλων πόλεων και του Κοινού των Θεσσαλών και γ) νομισματικές εκδόσεις πόλεων, βασιλέων και Κοινών από τον υπόλοιπο αρχαίο ελληνικό κόσμο.