Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας


       Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας άνοιξε τις πύλες του στο κοινό στις 18 Μαΐου 2010 και εγκαινιάσθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2012.Οι  διαδικασίες ίδρυσης του ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ύστερα από ενέργειες της ΙΓ΄ ΕΠΚΑ. Το 1995 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του κτιριολογικού προγράμματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας.  Το ΑΜΚ ανεγέρθη στο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Καρδίτσας έκτασης 5.120τμ, έκταση η οποία παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού από τον Δήμο Καρδίτσας. Η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε το 2001. Η μουσειολογική μελέτη συντάχθηκε από την ΙΓ΄ΕΠΚΑ το 2003. Η υλοποίησή της και η οργάνωση της έκθεσης έγινε σε συνεργασία με την Δ/νση Μελετών Μουσείων, την Δ/νση Εκτέλσης Έργων Μουσείων και την Δ/νση Μουσείων του ΥΠΠΟ καθώς και την ΙΓ΄ΕΠΚΑ και την την ΛΔ΄ΕΠΚΑ.Η ανέγερση του κτιρίου χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ ΚΠΣ η δε  υλοποίηση της μουσειολογικής μελέτης  από το Γ΄ΚΠΣ.

       Σκοπός του ΑΜΚ είναι η διαμόρφωση και εδραίωση μιας στενής καθώς και εποικοδομητικής σχέσης μεταξύ των κατοίκων της πόλης, της ευρύτερης περιοχής και των επισκεπτών του Νομού με την Αρχαιολογία, την Ιστορία και την  Πολιτιστική  κληρονομιά του τόπου, μέσα από την οργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ημερίδων, διαλέξεων και άλλων πολιτιστικών δράσεων. 

    Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας  είναι ένα Μουσείο μιας γεωγραφικής ενότητας. Ως εκ τούτου  αναφέρεται στις αρχαιότητες που περιλαμβάνει η Ενότητα αυτή.      
escort konya