Ενότητα 3 : Ο Χώρος


Ενότητα 3 : Ο χώρος - Αρχαίες πόλεις.

Η επιλογή των πόλεων αλλά και η σειρά τους μέσα στην έκθεση προσδιορίσθηκε  από την σειρά με την οποία αναγράφονται σε μία δελφική επιγραφή, των μέσων του 2ου αι. π.Χ. Στην επιγραφή αυτή αναγράφονται κατά σειρά οι πόλεις Κιέριον, Όρθη, Κέλεθρα, Μεθύλιον, Μητρόπολις, Γόμφοι και Αργιθέα.  Η σειρά αυτή υποδηλώνει ίσως την ύπαρξη  ενός δικτύου αρχαίων δρόμων που συνέδεε τις αρχαίες πόλεις της περιοχής που δεν είναι γνωστό από αλλού.

Η ενότητα αρχίζει με το Ομοσπονδιακό Θεσσαλικό Ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συνοχή των Θεσσαλών. Έπονται οι πόλεις Κιέριον με το Ασκληπιείο Κιερίου, Όρθη και το Ιερό των Χθονίων θεοτήτων, Μητρόπολη και ο Αρχαϊκός Ναός του Απόλλωνα, Γόμφοι και Αργιθέα.