Ενότητα 4 : Η Αρχαιολογία Σήμερα


Η Ενότητα αυτή αποτελεί επίλογο της έκθεσης του Α.Μ.Κ. Εδώ γίνεται αναφορά στο ρόλο της κρατικής μέριμνας για την προστασία των αρχαιοτήτων και στις πολυεπίπεδες παρεμβάσεις της Υπηρεσίας στις ποικιλόμορφες κρατικές ή ιδιωτικές σύγχρονες δραστηριότητες.