Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πορτής


 

      Ενοριακός ναός στον οικισμό της Πορτής, η παλαιότερη σωζόμενη εκκλησία στην περιοχή των Αγράφων. Τρίκλιτη βασιλική, η οποία χτίστηκε πριν το 1592, ανακηρύχθηκε πατριαρχικό σταυροπήγιο το 1595 επί πατριάρχη Ιερεμία και αγιογραφήθηκε το 1619 από τον αξιόλογο ζωγράφο Ιωάννη, που πιθανότατα καταγόταν από τη Βορειοδυτική Θεσσαλία.

Στην κτητορική επιγραφή της τοιχογράφησης (1619) αναγράφεται, πέρα από την υπαγωγή του σε σταυροπηγιακό καθεστώς, ότι ο ναός θεμελιώθηκε με την παρουσία του ίδιου του μητροπολίτη Λαρίσης Διονυσίου, προσωπικότητα διεθνούς κύρους και μνημονεύεται το όνομα του Ρώσου τσάρου Θεοδώρου, στοιχείο ενδεικτικό των υψηλών διασυνδέσεων των ιθυνόντων της περιοχής.

027