Ανθηρό, Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου (Μονή Κατουσίου)


  Κτισμένη σε βραχώδη πλαγιά, βόρεια του χωριού, παρουσιάζει ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και ποικιλία μοναστηριακών κτισμάτων σε περιορισμένο χώρο. Ο περίβολος περικλείει διώροφη πτέρυγα κελιών σε σχήμα Γ και διώροφο ναό, σπάνιου τύπου, όπου στον κάτω όροφο αναπτύσσεται το καθολικό, μονόκλιτος θολωτός ναός αθωνικού τύπου, και επάνω η τράπεζα, που απολήγει ανατολικά σε δύο παρεκκλήσια, όλα τοιχογραφημένα. Η μονή ιδρύθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα και οι αρχικές τοιχογραφίες της έγιναν στα  1663, από το συνεργείο του γνωστού Ιωάννη, του Δημητρίου Αναγνώστη και του ιερέα Αναστασίου.

 

049