Βιβλιογραφικές Αναφορές


Βαϊοπούλου Μ., 1986, Introduction au Neolithique de la  Thessalie Occidentale

Βαϊοπούλου Μ., 2009 : Μαγούλα Θεοφάνη: Ένας προϊστορικός οικισμός στην Δυτική Θεσσαλική πεδιάδα. ΑΔ 58-64, Μελέτες, 1-30 (αρχείο pdf)  pdf2

Βαϊοπούλου Μ.,  2012 : Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας (αρχείο pdf)  pdf2    

Canavagh W.G. & Lexton R.R.  1981: The structural Mechanics of the Mycenaean Tholos Tomb, BSA 76109-140 (αρχείο pdf)    pdf2

Galanakis, Yannis – Stamatopoulou, Maria, 2012;  A preliminary report on the archival material from the excavations of the tholos tomb at Ano Dranista (Ano Ktimeni) in Thessaly by A.S. Aravanitopoulos. (1911)  3rd AETHSE Volos 2012; 205-218

Halstead P  & Jones G., 1980:  Early Neolithic Economy in Thessaly. Some Evidence from Excavations at Prodromos, Ανθρωπολογικά 1,  93-117

Ιντζεσίλογλου Μ. Γ., 1982, ΑΔ 37, Χρονικά Β΄2, «Κέδρος», 232, πιν. 144 δ.

                                1985, ΑΔ 40, Χρονικά, «Κέδρος», 196.

                                1987, ΑΔ 42, Χρονικά Β΄1, «Κέδρος», 268, πιν. 144 δ.

                                1988, Α.Δ. 43, Β1, 256-257; 

                                1990, «Aγ. Θεόδωροι» ΑΔ 45, σελ. 204 – 205,

                                1999, «Aγ. Θεόδωροι» ΑΔ 54, σελ. 418.

Ιντζεσίλογλου Μ. 1995 : Ο μύθος  του Αιάτου και της Πολύκλειας, ο τελευταίος προθεσσαλικός μύθος». ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1, 11-18

Ιντζεσίλογλου Χ., «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ (1990 – 1997)», «Το Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της» (1990-1998), 1η Επιστημονική Συνάντηση, Βόλος 2000, σελ. 373-379.

Ιντζεσίλογλου Μ. Γ., 2000, «Λύχνος και κάνθαροι τοπικών εργαστηρίων της νοτιοδυτικής Θεσσαλίας», ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική - Βόλος 17-23 Απριλίου 2000, 131 – 136, πιν. 31 - 34.

Ιντζεσίλογλου Μ., 2002:   Aiatos et Pollycleia. Du mythe a l’histoire.  Kernos 15 p.289-295  (αρχείο pdf)    pdf2

Ιντζεσίλογλου Χ., 2003 : Η Ιτωνία Αθηνά και το ομοσπονδιακό ιερό της στη Φίλια Καρδίτσας.  Α.Ε.Θ.Σ.Ε. Βόλος 2003,478 

Ιντζεσίλογλου Μ. 1987: Η συμβολή των νομισμάτων στη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας. Πρώτες εκτιμήσεις. Η περίπτωση της «Καλλίθηρας» Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για την Αρχαία Θεσσαλία, στη μνήμη του Δ.Ρ. Θεοχάρη. σελ. 423-429

Ιντζεσίλογλου Μ., 1985:  Ένας αρχαίος δρόμος στους ανατολικούς πρόποδες της Πίνδου.  ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΜΗ Καρδίτσα 180-183

Ιντζεσίλογλου Μ., 2000:  Circulation des produits ceramiques de quelques ateliers locaux en Thessalie du Sud-Ouest.  L’ artisanat en Grece ancienne. Les productions, les diffusions. Lille 2000, 177-192

Ιντζεσίλογλου Μ. 1994 Η εντοιχισμένη επιγραφή στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στον Πύργο Κιερίου. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Σοφάδων « Προσέγγιση στο παρελθόν του τόπου»  Σοφάδες

Ιντζεσίλογλου Μ.,  2000 Κεραμική από το νεκροταφείο της αρχαίας Όρθης στον Κέδρο Καρδίτσας. Ελληνιστική κεραμική από τη Θεσσαλία Βόλος σελ. 169-178

Καραγιαννόπουλος Χ. – Χατζηαγγελάκης Λ.Π. (υπό έκδ.), Λατρευτική εγκατάσταση αρχαϊκών και κλασικών χρόνων στην αρχαία Θεσσαλιώτιδα, ΑΕΘΣΕ 4,

Karagiannopoulos Ch. (forthcoming), Cult elements in ancient Thessaliotis. The case of a rural shrine at Anavra, Karditsa, Morgan C. – Stamatopoulou M. (eds) Sanctuaries and cults in ancient Thessaly, Proceedings of congress in British School at Athens 30.11. – 1.12. 2012, Athens.

Kilian Kl.  1975: Fibeln in Thessalien von der mykenischen bis zur archaischen Zeit. PB XIV. 2, Μόναχο

Kilian –Dirlmeier I., 2002:  Kleinfunde aus dem Itonia- Heiligtum bei Philia (Thessalien) Mainz

Καστριώτου Π., Περί του εν Τρίκκη Ασκληπιείου,1903

Νικολάου Ε, «Πύργος Κιερίου»¸ ΑΔ 48, Χρονικά, 1993,  σελ. 245,
                    «Πύργος Κιερίου»¸ ΑΔ 49, Χρονικά, 1994, σελ. 328,
                    «Πύργος Κιερίου»¸ ΑΔ 51, Χρονικά, 1996, σελ. 352- 356,
                    «Πύργος Κιερίου»¸ ΑΔ 54, Χρονικά, 1998, σελ. 410- 413. 

Νικολάου, Ε., Ροντήρη, Β. & Σκαφιδά, Ε. 1994 « Η προϊστορική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή των Σοφάδων» Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Σοφάδων « Προσέγγιση στο παρελθόν του τόπου»  Σοφάδες

Παπαδοπούλου, Μ. 1958: Μαγουλίτσα. Νεολιθικός συνοικισμός παρά την Καρδίτσα» Θεσσαλικά 1 (1958),39

Παπαζαφείρη Αικ. 1966 Ρωμαϊκά ψηφιδωτά από το ιερό της Αθηνάς στη Φίλια Καρδίτσας. ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ, Ε σελ. 54-70

Παπαχατζής Ν. 1987 Η φύση και η καταγωγή της θεσσαλικής Ιτωνίας και της Πανελλήνιας Αθηνάς. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για την Αρχαία Θεσσαλία, στη μνήμη του Δ.Ρ. Θεοχάρη. σελ. 321-324

Πιλάλη-Παπαστερίου Α., Παπαευθυμίου-Παπανθίμου Α., 1983 : Νέα ανασκαφική έρευνα στο ιερό της Φίλιας. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ 4 σελ. 49-68

Peek, W ., 1974, “Ein weihgedicht fur die Nymphen und drei andere inschriften auf Atrax” ZPE 14, 19-28

Pelon O. Tholoi, Tumuli et Cercles Funeraires, 1976

Σκαφιδά. Ε., 1995,«Μαγούλα Παλιουρίου» ΑΔ 50,  384-385,
                            «Κέδρος», ΑΔ 50, 385- 386.

Stamatopoulou Maria, 2012,The archives of A.S. Arvanitopoulos (1874-1942) and their importance for the study of the Thessalian archaeology. 3rd AETHSE Volos 2012;17-29

Τζαφάλιας Α., 1988,  Ασκληπιείο Τρίκκης, Μύθος ή Πραγματικότητα; Τρικαλινά 8, σ. 171-218.

Τζαφάλιας, Α., 1995, Αρχαίος Άτραξ, Ιστορία-Τοπογραφία-Πολιτισμός, Τρικαλινά 15,

Τσούκα Φ., 1994: Τα νομίσματα του Κιερίου. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Σοφάδων « Προσέγγιση στο παρελθόν του τόπου»  Σοφάδες

Χατζηαγγελάκης, Λ. Π,  1988,«Αργιθέα» ΑΔ 43, Χρονικά, σελ. 252-253, «Γόμφοι»¸σελ. 253 
                                     1994, «Γόμφοι» ΑΔ 49, Χρονικά, σελ. 329-331,
                                     1995,«Γόμφοι» ΑΔ 50, Χρονικά, σελ. 380, 
                                     1997,«Αργιθέα» ΑΔ 52, Χρονικά, σελ. 474-475, «Γόμφοι» σελ. 473-474 «Πύργος Κιερίου»¸σελ.      
                                             473,«Συκιές»¸σελ. 472-473

                                     1998, «Αργιθέα»ΑΔ 53, Χρονικά, σελ. 450- 451, «Πύργος Κιερίου» σελ. 444- 445.  «Συκεών»¸ σελ.                                                     444
                                     1999,«Αργιθέα»  ΑΔ 54, σελ. 415-416., «Γόμφοι», σελ. 415-416 .«Συκεών»¸σελ. 413-415.

Χατζηαγγελάκης, Λ. Π., 2000, «Ανάγλυφοι σκύφοι από τη Δυτική Θεσσαλία», Πρακτικά Συνεδρίου «ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική», Βόλος 2000, σελ. 137-147.

Χατζηαγγελάκης, Λ. Π. 1990, «Αθαμανία – Αργιθέα (Κνίσοβο)», Αρχαιολογία 34, σ. 76 κ. εξ.

Χατζηαγγελάκης, Λ. Π., 2000, «Δραστηριότητες στο ΒΔ τμήμα του Ν. Καρδίτσας», «Το Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της» (1990-1998), 1η Επιστημονική Συνάντηση, Βόλος (2000), σελ. 381-394.

Χατζηαγγελάκης Λ. Π., 2007, Οδοιπορικό στα Μνημεία του Νομού Καρδίτσας

Χατζηαγγελάκης Λ.Π. - Καραγιαννόπουλος Χ. 2012, Πρόδρομος Καρδίτσας. Νεότερα στοιχεία από τη Μαγούλα Αγ. Ιωάννη, ΑΕΘΣΕ 3, 85-96

Χατζηαγγελάκης Λ. Π. - Θεογιάννη Λ. -  Καραγιαννόπουλος Χ., (υπό εκδ.) Η εξάπλωση της αττικής κεραμικής στο χώρο της νοτιοδυτικής θεσσαλικής πεδιάδας, Πρακτικά Συνεδρίου «Οι εισαγωγές Αττικής Μελανόμορφης και Ερυθρόμορφης Κεραμικής στην αρχαία Θεσσαλία», Βόλος 3-5 Δεκεμβρίου 2010.

Χουρμουζιάδης  Γ.Χ. , 1969 :Πήλινον ομοίωμα νεολιθικού οικίσκου» ΑΑΑ 2 (1969),36

Χουρμουζιάδης  Γ.Χ. ,  1971 : Δύο νέαι εγκαταστάσεις της Αρχαιότερης Νεολιθικής εις την Δυτικήν Θεσσαλίαν», ΑΑΑ 4 (1971), 165

Χουρμουζιάδης  Γ.Χ.,  1973 : Ένα πήλινο ομοίωμα νεολιθικού σπιτιού» Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών Β’ (1973), 213-234

Χουρμουζιάδης  Γ.Χ. ,  1974: Τα νεολιθικά ειδώλια της Θεσσαλίας.