Βραγγιανά, Μονή Μεταμορφώσεως


 

      Ιστορική μονή της Αργιθέας,  σε καίρια γεωγραφική θέση 3 χμ.νότια των Βραγγιανών, κοντά στον Αχελώο, με θέα στα χωριά του Βάλτου και της Άρτας. Ανήκε στην επισκοπή Ραδοβισδίου, η έδρα της οποίας ήταν στα βόρεια του οικισμού. Από τη μονή σήμερα διατηρούνται ο περίβολος, οι πτέρυγες των κελλιών και το καθολικό, ένας μικρός τρίκογχος ναός, του οποίου η θολωτή στέγαση καταστράφηκε παλιότερα και σήμερα είναι ξυλόστεγος. Ο κυρίως ναός τοιχογραφήθηκε στα 1645 και ο νάρθηκας στα 1797 από τους αδελφούς Θεόδωρο και Αθανάσιο, εκ Σπινάσας (σημ.Νεράιδα).
Μ. Μεταμορφώσεως Βραγγιανών@karditsa.net