Μαγούλα Μακρυχωρίου


      Η «Μαγούλα Μακρυχωρίου» βρίσκεται στο αγρόκτημα του Τ.Κ. Μακρυχωρίου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας, στα Ν-ΝΑ του σύγχρονου χωριού.  Πρόκειται για χαμηλό γήλοφο (μαγούλα) με ορατό ύψος περίπου 3 μ., ο οποίος καλλιεργείται και περιβάλλεται από αγροτική γη .  Στο Β διέρχεται ο επαρχιακός δρόμος Μυρίνη-Μακρυχώρι.

Κατά τα έτη 1973-1974 ο Κ. Γαλλής  διενήργησε σωστική ανασκαφή στην κορυφή της μαγούλας.  Ανοίχτηκαν δύο ανασκαφικές τομές με διαστάσεις 4Χ4.  Η έρευνα έφτασε σε βάθος 1.20 μ από την επιφάνεια του εδάφους.  Βρέθηκαν λείψανα πασσαλόπηκτων σπιτιών, δάπεδα και στρώμα καταστροφής, που με βάση την κεραμική και τα υπόλοιπα ανασκαφικά ευρήματα, χρονολογήθηκαν στη Μέση Νεολιθική περίοδο.Εκτός από την χαρακτηριστική για την εποχή μονόχρωμη κεραμική, βρέθηκε γραπτή κεραμική με διακόσμηση μελανή σε ερυθρό, λευκή σε κόκκινο και ξεστή. Βρέθηκαν επίσης, πήλινα ειδώλια, λίθινα απολεπισμένα και τριπτά εργαλεία, πήλινες αγνύθες και πεσσοί. Κατά τη διάρκεια πρόσφατων (2012-2013) επιφανειακών ερευνών, στα πλαίσια της διαδικασίας οριοθέτησης των αρχαιολογικών χώρων του Δ.Δ. Κάμπου, συλλέχτηκαν από τη μαγούλα κεραμική της Μέσης Νεολιθικής, πυρήνες και εργαλεία από πυριτόλιθο εργαλεία από οψιανό, τριπτά εργαλεία και πήλινα ζωόμορφα ειδώλια, ανάμεσα στα οποία και ένα εντυπωσιακό πήλινο αμφικέφαλο ειδώλιο ταύρου.