Η Εφορεία


total

 

      Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας έχει έδρα την Καρδίτσα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας.  Υπάγεται  στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και λειτουργεί  ως Περιφερειακή  Υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης.

Έχει επίσης την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας , καθώς επίσης και της  Αρχαιολογικής Συλλογής Κέδρου.

Η ιστοσελίδα αυτή εντάσσεται στις δράσεις της Εφορείας μας για την επίτευξη των στόχων της,  οι οποίοι είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση όσον αφορά τους Αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητάς της, καθώς και του  Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας.  Επίσης, ο πολίτης μπορεί να ενημερώνεται όσον αφορά την Διοίκηση  και την Αρχαιολογική Νομοθεσία.

ΚΑΛΗ  ΠΛΟΗΓΗΣΗ