«Ορφέας και Ευρυδίκη» – Αρχαϊκός Ναός Απόλλωνα – 07/09/2013