Εγκαίνια Έκθεσης «Νύχτα Μουσείων » – 15/05/2014


14. 05,2014 : Βιωματικό Εργαστήριο

Εγκαίνια Έκθεσης : Τα Μουσεία της Καρδίτσας ενώνουν τις Συλλογές τους

15. 05. 2014  Νύχτα Μουσείων