Πλατειά Μαγούλα Προδρόμου


       Η «Πλατειά Μαγούλα» Προδρόμου ή «Πρόδρομος ΙΙ»  βρίσκεται στο αγροκτήματος Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας, στα ΒΑ του σύγχρονου χωριού. Πρόκειται για χαμηλό γήλοφο (μαγούλα) με υψόμετρο 103,21 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας ο οποίος περιβάλλεται από αγροτική γη. Κατά τα έτη 1970-1972 ο τότε Έφορος Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας Γ. Χουρμουζιάδης διενήργησε σωστική ανασκαφή στην κορυφή της «Πλατειάς Μαγούλας» και δοκιμαστικές τομές στις παρυφές της μαγούλας. Ανοίχτηκαν δύο ανασκαφικές τομές στην κορυφή της μαγούλας και η ανασκαφή έφτασε σε βάθος 3.90 και 4.10 μ. αντίστοιχα, χωρίς απ΄ ότι φαίνεται να βρεθεί το φυσικό έδαφος. Η κεραμική ακολουθία υποδηλώνει ότι η θέση κατοικήθηκε κατά τη διάρκεια της Αρχαιότερης Νεολιθικής περιόδου, μέχρι τη μετάβαση στη Μέση Νεολιθική. Τα ελάχιστα όστρακα της Νεότερης Νεολιθικής που βρέθηκαν δείχνουν ότι ενδεχομένως υπήρξε κάποιου είδους δραστηριότητα στη θέση και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αποκαλύφθηκαν δέκα αλλεπάλληλες οικιστικές φάσεις. Τα αρχιτεκτονικά λείψανα υποδηλώνουν ότι ο οικισμός αποτελούνταν από μεγάλα ορθογώνια, πασσαλόπηκτα οικήματα με χαμηλά εσωτερικά χωρίσματα από άψητα πλιθιά.  Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της ανασκαφής ήταν η ξύλινη στέγη ενός σπιτιού με διαστάσεις τουλάχιστον 10Χ10 μ.  Η στέγη ήταν κατασκευασμένη από κορμούς και κλαδιά δέντρων, και σανίδες, ενώ για την κατασκευή της είχαν χρησιμοποιηθεί και ξύλινα καρφιά.  Τα ξύλα της στέγης διατηρήθηκαν λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή. Ένα σύνολο ογδόντα ειδωλίων, μερικά από τα οποία ανήκαν σε τύπους άγνωστους μέχρι εκείνη την εποχή, προσέφεραν σημαντικές πληροφορίες για την κατανόησης της νεολιθικής ειδωλοπλαστικής . Η μελέτη των απανθρακωμένων σπόρων και των οστών ζώων που συλλέχθηκαν από την ανασκαφή ήταν πρωτοποριακή για την εποχή και προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τη γεωργία και την κτηνοτροφία κατά τη διάρκεια της αρχαιότερης νεολιθικής στη Θεσσαλία . Οι κάτοικοι της «Πλατειάς Μαγούλας» εξέτρεφαν εξημερωμένα πρόβατα, κατσίκες, βοοειδή και γουρούνια, ενώ βρέθηκαν και μερικά οστά σκύλων.  Βρέθηκαν επίσης ελάχιστα οστά πουλιών, ψαριών, αμφιβίων, ελαφιών και ίσως άγριων βοοειδών και χοίρων, καθώς επίσης και ελάχιστα όστρεα. Κατά τη διάρκεια της αρχαιότερης νεολιθικής καλλιεργούνταν δημητριακά και όσπρια και συλλέγονταν άγρια φυτά, όπως βελανίδια και κράνα.