«Μαγούλα Αμπέλια», Τ.Κ. Λεύκης


    Η «Μαγούλα Αμπέλια» Λεύκης βρίσκεται στο αγρόκτημα της Λεύκης του Τ.Κ. Λεύκης, του Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας, περίπου 1 χλμ ΝΑ του σύγχρονου χωριού. Πρόκειται για ψηλό γήλοφο (μαγούλα) με ορατό ύψος τουλάχιστον 7 μ. 

Η μαγούλα της Λεύκης είναι από τις πιο επιβλητικές της Δ. Θεσσαλίας και δεσπόζει στο αμιγώς αγροτικό τοπίο της περιοχής, το οποίο, σε αντίθεση με τα περισσότερα τοπία της Δυτικής Θεσσαλίας, δεν έχει αλλοιωθεί από οικοδομική ή άλλη δραστηριότητα. Στον εν θέματι χώρο δεν έχει διενεργηθεί στο παρελθόν ανασκαφική έρευνα. Ωστόσο, η θέση αναφέρεται από τους Wace και Thompson (1912), τον Halstead (1984) και τον Αλεξάκη (2009) . Στα πλαίσια της διαδικασίας οριοθέτησης των αρχαιολογικών χώρων του Δ.Δ. Φύλλου (2013), διεξήχθη εκτεταμένη επιφανειακή έρευνα στην περιοχή. Σύμφωνα με την επιφανειακή κεραμική, ο οικισμός κατοικήθηκε τουλάχιστον από την αρχή της Μέσης Νεολιθικής περιόδου μέχρι και τις διμηνιακές φάσεις της Νεότερης Νεολιθικής περιόδου. Επιφανειακά εντοπίστηκαν ακόμη λίθινα απολεπισμένα εργαλεία από πυριτόλιθο και οψιανό, και τριπτά λίθινα εργαλεία. Επίσης, σπάνιο μαρμάρινο αντικείμενο, πιθανόν ειδώλιο . Το μέγεθος, το ύψος, η ποσότητα και η ποιότητα των επιφανειακών ευρημάτων υποδηλώνουν τη σημασία της θέσης στο δίκτυο των νεολιθικών οικισμών της Δυτικής Θεσσαλίας, αλλά και για την προώθηση της αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή.